• Wed. Jul 24th, 2024

Dyrektor wykonawczy Kraken przewiduje, że popyt na kryptowaluty osiągnie punkt zwrotny w Australii

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Apr 2, 2024
Dyrektor wykonawczy Kraken przewiduje, że popyt na kryptowaluty osiągnie punkt zwrotny w Australii

W miarę zbliżania się do 2024 roku, połowienie Bitcoina nadało aktywom kryptowalutowym silną trajektorię wzrostową. Optymistyczne perspektywy sektora krypto przyciągnęły uwagę kluczowych graczy branżowych.

Wypowiadając się na wydarzeniu Grand Prix w Melbourne, australijski dyrektor wykonawczy Kraken, Jonathan Miller, z zadowoleniem stwierdził, że adopcja kryptowalut rośnie. Dyrektor przyznał, że australijski przemysł kryptowalutowy jest dobrze przygotowany, aby czerpać korzyści z globalnego punktu zwrotnego dla popytu na kryptowaluty.

Popyt na kryptowaluty osiąga punkt zwrotny w Australii

Dyrektor argumentował, że Australia skorzysta na sektorze krypto, jeśli tylko ustawodawcy zgodzą się podjąć świadome decyzje. Odnosząc się do niedawnych rozwojów w branży cyfrowej, Miller zauważył, że inwestorzy są chętni do inwestowania swojego kapitału w fundusze giełdowe Bitcoin (ETFy), aby generować znaczne zwroty.

Dyrektor zauważył, że rosnąca adopcja stablecoinów i trwające wysiłki na rzecz tokenizacji realnych aktywów wspierają rozwój sektora cyfrowego. Cytując niedawną inwestycję BlackRock w tokenizację funduszy na Ethereum, Miller spodziewa się pozytywnych wyników w sektorze krypto.

Dyrektor wierzy, że popyt na kryptowaluty w Australii osiągnął punkt zwrotny. Oceniając obecny rynek krypto, Miller ma silne przekonanie, że australijski rynek kryptowalut jest w kluczowym punkcie, aby rozkwitnąć.

Dyrektor wyraził optymizm, że krypto stanie się kluczowym narzędziem dla sektora finansowego. Miller przewiduje, że australijski popyt na kryptowaluty wśród klientów instytucjonalnych wzrośnie, podobnie jak w USA.

W tej chwili wiodący zarządzający aktywami w Stanach Zjednoczonych, tacy jak BlackRock i Fidelity, doradzają klientom inwestowanie ich aktywów w Bitcoin, aby wykorzystać możliwości w sektorze cyfrowym.

Rosnący popyt na aktywa kryptowalutowe

Dyrektor argumentował, że mimo że adopcja krypto w Australii rośnie w cichy sposób, klienci detaliczni wykazali zainteresowanie projektami kryptowalutowymi. Imponująca adopcja krypto w Australii zmotywowała więcej inwestorów do nabycia większej ilości aktywów cyfrowych.

Dyrektor zauważył, że wzrost sektora cyfrowego stanowi wyzwanie dla firm, aby wykorzystać kryptowaluty i technologię blockchain w swojej działalności. Dyrektor potwierdził, że zespół Kraken otrzymał wiele próśb o płynność od firm.

W swoim oświadczeniu dyrektor zauważył, że większość firm kryptowalutowych w Australii koncentruje się bardziej na stablecoinach niż na innych aktywach kryptowalutowych. Dyrektor zauważył, że brak jasności regulacyjnej w Australii utrudnia adopcję krypto w regionie.

Obwinił australijskich regulatorów za opóźnienie w wprowadzeniu kompleksowego ramowego regulacyjnego dla aktywów cyfrowych. Miller argumentował, że niepewność regulacyjna dla aktywów cyfrowych odstrasza potencjalnych inwestorów.

Australia dąży do opracowania kompleksowych ram dla aktywów cyfrowych

W swoim oświadczeniu dyrektor przyznał, że niedawne spotkanie Kraken z australijskimi decydentami skupiało się na potrzebie ustanowienia jasnych zasad dla aktywów cyfrowych. Podczas spotkania z australijskim Skarbcem, Miller stwierdził, że dyskusja była pozytywna i skupiała się na znaczeniu wprowadzenia jasnych praw dotyczących krypto.

W obliczu istniejącej luki regulacyjnej w Australii, dyrektor przyznał, że może być trudno w pełni regulować aktywa kryptowalutowe. W październiku 2023 r. australijski Departament Skarbu opublikował raport konsultacyjny, przedstawiający reżim licencyjny dla instytucji finansowych.

Ogłoszenie przekazane przez szefa australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC), Alana Kirklanda, ujawniło, że regulatorzy planują zająć się trilemmą regulacyjną dotyczącą nadzoru nad aktywami cyfrowymi.

Urzędnik przewiduje, że nowe zasady będą koncentrować się na poprawie ochrony konsumentów, innowacji finansowych i integralności rynku. Wspierając uwagi Kirklanda, Miller wezwał regulatorów, aby przy opracowywaniu nowych zasad uwzględnili wykorzystanie krypto na rynkach globalnych.

Jeśli australijscy ustawodawcy nie wezmą pod uwagę różnorodnych przypadków użycia krypto przy formułowaniu nowych zasad, może to prowadzić do nadmiernego lokalizowania. Dyrektor opisał aktywa kryptowalutowe jako waluty czterowymiarowe z wyróżniającymi się cechami.

Miller zauważył, że opracowanie nieodpowiednich regulacji mogłoby pozycjonować krypto jako walutę trójwymiarową. Zachęcił regulatorów do opracowania zasad, które adresują wrodzone ryzyko aktywów cyfrowych.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *