• Wed. Jul 24th, 2024

Dlaczego w Europie nie ma ETF-ów na Bitcoina na miejscu

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Mar 8, 2024
Dlaczego w Europie nie ma ETF-ów na Bitcoina na miejscu

Niedawne zatwierdzenie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) funduszy inwestycyjnych na Bitcoina (ETF-ów) na miejscu wzbudziło znaczne zainteresowanie i debatę wśród inwestorów. Podczas gdy Stany Zjednoczone przyjmują ETF-y na Bitcoina na miejscu, Europa przyjmuje ramy regulacyjne, które znacząco różnią się od amerykańskich.

Rygorystyczne wymagania Unii Europejskiej opóźniają zatwierdzenie ETF-ów na Bitcoina na miejscu

Europa pozostaje stosunkowo skomplikowana dla inwestorów poszukujących ekspozycji inwestycyjnej na Bitcoina i inne kryptowaluty. W przeciwieństwie do USA, gdzie zatwierdzono ETF-y na Bitcoina na miejscu, Unia Europejska (UE) nie poszła jeszcze w ich ślady ze względu na swoje rygorystyczne regulacje.

Na mocy regulacji dotyczącej Przedsiębiorstw Kolektywnych Inwestujących w Zbywalne Papiery Wartościowe (UCITS), ETF-y inwestujące wyłącznie w Bitcoina (lub tylko jeden aktyw cyfrowy) nie otrzymają zatwierdzenia od UE lub jakiegokolwiek regulatora państwa członkowskiego. Cel UCITS polega na ochronie inwestorów przed całkowitymi stratami finansowymi, wymagając, aby produkty funduszowe były zróżnicowane i nie skoncentrowane nadmiernie na jednej klasie aktywów lub produkcie.

Europa przyjmuje ENTy jako alternatywę dla ETF-ów na Bitcoina na miejscu

W wyniku stanowiska UE w sprawie ETF-ów na Bitcoina na miejscu, europejscy inwestorzy już szukają alternatywnych produktów inwestycyjnych w kryptowaluty. Jedną z takich alternatyw są notowane na giełdzie certyfikaty na Bitcoina (ETN-y), które można zaklasyfikować jako produkty notowane na giełdzie (ETP) w ten sam sposób, co ETF-y są klasyfikowane w tej samej kategorii.

Czołowi zarządcy aktywami i firmy inwestycyjne, takie jak VanEck, 21Shares, Deutsche Digital Assets (DDA) i ETC Group, oferują te ENTy. Dominik Poiger, główny oficer ds. produktów w Deutsche Digital Assets GmbH, podkreślił zalety ENTy.

Podkreślił ich możliwość handlu na giełdach, takich jak Euronext Amsterdam, Xetra Deutsche Börse lub SIX Swiss Exchange. Poiger zauważył, że ENTy można łatwo włączyć do portfeli inwestycyjnych, oferując bezpieczeństwo podobne do ETF-ów.

ETF-y a ENTy: Zrozumienie różnic

Chociaż ETF-y i ENTy oferują ekspozycję na rynek krypto, różnią się one swoją strukturą podstawową i ochroną prawną. Jako regulowane fundusze inwestycyjne, ETF-y dają inwestorom własność aktywów podstawowych, ale podlegają rygorystycznej kontroli regulacyjnej i ochronie inwestorów.

Jednak ENTy nie mają takiego samego poziomu ochrony prawnej jak ETF-y, co budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa środków inwestorów w przypadku niewypłacalności emitenta. Pomimo tych różnic, ENTy pozostają popularne wśród europejskich inwestorów ze względu na ich łatwą dostępność poprzez regulowane giełdy papierów wartościowych.

Jednak emitenci ENTy wdrażają różne środki bezpieczeństwa, aby chronić środki inwestorów. Środki te obejmują partnerstwo z regulowanymi depozytariuszami krypto, mianowanie niezależnych powierników bezpieczeństwa i wdrażanie solidnych wewnętrznych mechanizmów zarządzania.

Poprzez przyjęcie tych praktyk, emitenci ENTy budują zaufanie inwestorów i demonstrują swoje zaangażowanie w ochronę interesów inwestorów w ewoluującym krajobrazie regulacyjnym. Tymczasem Ophelia Snyder, współzałożycielka i prezes 21Shares, zauważyła, że różnice między ETF-ami a ENTy są znikome, jeśli struktura produktu, takie jak cena na miejscu i kolateralizacja fizyczna, jest odpowiednia.

Snyder dodała, że ETP-y 21Shares redukują potencjalne ryzyko niewypłacalności emitenta poprzez deponowanie zabezpieczonych aktywów u niezależnego depozytariusza, chroniąc w ten sposób kapitał inwestorów.

Przyszłość ETF-ów na Bitcoina w Europie

Simon Seiter, szef ds. aktywów cyfrowych w Hauck Aufhäuser Lampe, wyraził opinię, że ETF oparty na indeksie krypto z kilkoma kryptowalutami byłby świetną opcją w Europie. Jednak takie opcje wymagałyby ustanowienia uznanych indeksów krypto, które spełniają wymagania UCITS.

Poiger uważa, że kryptowaluty, szczególnie Bitcoin, wyłaniają się jako wybitna klasa aktywów, co potwierdzają ogromne przepływy do niedawno zatwierdzonych w Stanach Zjednoczonych ETF-ów na Bitcoina na miejscu.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *