• Wed. Jul 24th, 2024

Bitcoin napotyka przeszkody na poziomie 72 tys. USD w obliczu niepewności i silnego rynku akcji

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Jun 7, 2024
Bitcoin napotyka przeszkody na poziomie 72 tys. USD w obliczu niepewności i silnego rynku akcji

Kluczowe wnioski:

Uporczywa niepewność regulacyjna powstrzymuje inwestorów instytucjonalnych przed znacznym zwiększeniem swojej ekspozycji na Bitcoina. Zmienność makroekonomiczna, w tym znaczne straty w sektorze bankowym, tworzy ostrożne perspektywy dla krótkoterminowych ruchów cenowych Bitcoina. Silna kondycja rynku akcji odciąga uwagę i kapitał od kryptowalut, utrudniając Bitcoinowi przekroczenie poziomu 72 000 USD. Rajd Bitcoina, który przyniósł 5,9% zysk od 2 do 5 czerwca, ostatecznie zatrzymał się na poziomie 71 746 USD. Trwająca niepewność regulacyjna w Stanach Zjednoczonych jest kluczowym czynnikiem uniemożliwiającym Bitcoinowi przekroczenie bariery 72 000 USD. Pomimo kilku pozytywnych wydarzeń regulacyjnych, wciąż pozostaje wiele niejasności. Matt Hougan, dyrektor inwestycyjny Bitwise, zwrócił uwagę, że brak jasnych przepisów sprawia, że doradcy finansowi są ostrożni w zwiększaniu ekspozycji swoich klientów na kryptowaluty.

Sytuacja ewoluuje, gdy USA zmierza w kierunku większej jasności regulacyjnej. Ostatnie wydarzenia obejmują głosowanie Demokratów za uchyleniem Biuletynu Księgowego nr 121 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz zatwierdzenie przez SEC funduszy ETF opartych na Ethereum. Te kroki sugerują przesunięcie w kierunku bardziej przyjaznego dla kryptowalut środowiska regulacyjnego. Jednak weto prezydenta Joe Bidena dotyczące uchylenia SAB 121 wskazuje, że droga do pełnej jasności regulacyjnej jest nadal długa i trudna.

Ta uporczywa niepewność sprawia, że inwestorzy instytucjonalni i doradcy są ostrożni, wolą czekać na bardziej przejrzyste wytyczne, zanim zaangażują znaczne środki w Bitcoina. Ta ostrożność jest znaczącym czynnikiem uniemożliwiającym Bitcoinowi przekroczenie poziomu 72 000 USD.

Wydarzenia makroekonomiczne tworzą niepewność dla inwestorów Bitcoina Zmienny krajobraz makroekonomiczny jest kolejnym powodem, dla którego Bitcoin miał trudności z przekroczeniem poziomu 72 000 USD. Zgodnie z raportem Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), sektor bankowy w USA doświadcza znacznych niezrealizowanych strat, sięgających 517 miliardów dolarów, z powodu wpływu wyższych stóp procentowych na zabezpieczone hipoteką papiery wartościowe. Raport ten, opublikowany 29 maja, podkreślał, że 64 banki były na krawędzi niewypłacalności w pierwszym kwartale 2024 roku.

Arthur Hayes, współzałożyciel BitMEX, zasugerował, że najbardziej prawdopodobną odpowiedzią na ten kryzys bankowy będzie zwiększenie druku pieniądza. Ten scenariusz jest zazwyczaj korzystny dla rzadkich aktywów, takich jak Bitcoin. Historycznie rzecz biorąc, Bitcoin doświadczył znacznego wzrostu cen po upadkach Silicon Valley Bank i Silvergate Bank w marcu 2023 roku.

Jednak pomimo tego potencjalnego wzrostu, natychmiastowa reakcja na niestabilność finansową może być spadkiem ceny Bitcoina. Bitcoin prawdopodobnie doświadczy spadku przed jakimkolwiek późniejszym wzrostem, jeśli rynki akcji i obligacji ucierpią z powodu nacisków makroekonomicznych.

Inwestorzy, świadomi tego wzorca z poprzednich lat, mogą spodziewać się korekty cen przed potencjalnym wzrostem. Ta oczekiwanie na spadek ceny przed turbulencjami makroekonomicznymi przyczynia się do trudności Bitcoina w przekroczeniu poziomu 72 000 USD.

Konkurencja ze strony silnej kondycji rynku akcji Silna kondycja rynku akcji w USA również przyczyniła się do trudności Bitcoina w przekroczeniu progu 72 000 USD. Notowane w USA akcje technologiczne, w tym Nvidia, odnotowały znaczne zyski, a indeks S&P 500 osiągnął rekordowy poziom 5 342 punktów w dniu 5 czerwca. Analitycy z UBS przewidują, że Rezerwa Federalna dwukrotnie obniży stopy procentowe w tym roku, tworząc korzystne warunki dla akcji.

Mimo że Bitcoin nie konkuruje bezpośrednio z akcjami technologicznymi o te same fundusze inwestycyjne, prosperujący rynek akcji zmniejsza atrakcyjność alternatywnych aktywów, takich jak kryptowaluty. Inwestorzy prawdopodobnie będą preferować postrzeganą stabilność i potencjalne zyski z rynku akcji nad zmienność Bitcoina.

Ponadto, niedawny wzrost ceny akcji GameStop, która odnotowała 32% wzrost w ciągu tygodnia dzięki działalności influencerów i szumowi w mediach społecznościowych, pokazuje zmieniające się zainteresowania traderów. Takie wydarzenia odciągają uwagę i kapitał od kryptowalut, dodatkowo utrudniając Bitcoinowi przekroczenie poziomu 72 000 USD.

Pomimo tych wyzwań, nadal istnieje optymizm co do potencjału Bitcoina do osiągnięcia nowych rekordowych poziomów w 2024 roku. Silny popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych, o czym świadczą niemal miliardowe napływy do notowanych w USA funduszy ETF opartych na Bitcoinie oraz wspierające wydarzenia regulacyjne są pozytywnymi znakami na przyszłość.

4o

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *