• Sat. Jul 20th, 2024

Podatek od Kryptowalut w Indiach: Kompendium Wiedzy

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Jun 10, 2024
Podatek od Kryptowalut w Indiach: Kompendium Wiedzy

Od swojego powstania w 2009 roku, kryptowaluty stopniowo zdobyły popularność i zyskały szerokie grono użytkowników na całym świecie. W Indiach jednak ramy regulacyjne rozwijały się powoli.

Dopiero w 2022 roku rząd indyjski opracował i wprowadził konkretne wytyczne dotyczące opodatkowania kryptowalut, co stanowiło znaczący krok w kierunku uznania i integracji tych cyfrowych aktywów z formalnym systemem gospodarczym. Ten artykuł zagłębia się w szczegóły dotyczące opodatkowania kryptowalut w Indiach, oferując jasne zrozumienie jego funkcjonowania i implikacji.

Wprowadzenie do Podatku od Kryptowalut w Indiach

Pomimo że kryptowaluty nie są prawnie uznawane za walutę w Indiach, rząd przedstawił swoje polityki podatkowe w Budżecie Unii na rok 2022. Odnosząc się do kryptowalut i innych cyfrowych aktywów pod zbiorczym terminem „Wirtualne Aktywa Cyfrowe”, rząd ustanowił ramy podatkowe mające na celu regulację tych rozwijających się instrumentów finansowych.

Jak Działa Podatek od Kryptowalut w Indiach

Ustawa finansowa, zgodnie z sekcją 115BBH, określa kompleksowe wytyczne dotyczące opodatkowania kryptowalut:

 • Podatek od Zysków: Inwestorzy są zobowiązani do zapłaty 30% podatku od zysków osiągniętych z transakcji kryptowalutowych, wraz z 4% opłatą dodatkową.
 • 1% TDS: 1% Podatek U Źródła (TDS) jest obowiązkowy przy wszystkich transferach kryptowalut przekraczających 10,000 INR, obowiązujący od 1 lipca 2022 roku.
 • Charakter Opodatkowania: Podatek dotyczy zarówno inwestorów detalicznych, jak i komercyjnych oraz obejmuje wszelkie formy dochodów z cyfrowych aktywów, niezależnie od czasu trwania inwestycji.
 • Podatki od Darowizn: Prezenty w formie cyfrowych aktywów są również opodatkowane, a odpowiedzialność za podatek spoczywa na odbiorcy.

Dodatkowe Warunki Podatkowe w Indiach

Ustawa finansowa z 2022 roku precyzuje kilka scenariuszy:

 • Uniwersalna Stawka Podatkowa: Wszystkie dochody z wirtualnych aktywów cyfrowych są opodatkowane jednolitą stawką 30%.
 • Obowiązek TDS: 1% TDS jest obowiązkowy przy wszystkich transakcjach wymiany i transferu cyfrowych aktywów, z wyjątkiem transferów między portfelami należącymi do tej samej osoby.
 • Koszty Podlegające Odliczeniu: Przy obliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu można odliczyć tylko koszty nabycia kryptowalut.
 • Straty Nie do Przeniesienia: Straty z jednej kryptowaluty nie mogą być przenoszone na zyski z innej.
 • Wymogi Sprawozdawcze: Wszystkie zyski muszą być deklarowane w sekcji „Schedule VDA” w zeznaniu podatkowym (ITR).
 • Koszty Kopania: Koszty związane z kopaniem kryptowalut nie mogą być odliczane jako koszty nabycia.

Transakcje Podlegające Opodatkowaniu Kryptowalut

Podatek dotyczy szerokiego zakresu transakcji, w tym:

 • Wymiany: Zarówno transakcje crypto-to-fiat, jak i crypto-to-crypto.
 • Konwersje: Zmiana jednego rodzaju cyfrowego aktywa na inne.
 • Płatności: Używanie kryptowalut do zakupu towarów i usług lub otrzymywanie ich jako zapłaty.
 • Dochody: Zarobki z handlu, stakowania, airdropów i kopania.

Aktualizacje z Budżetu Unii 2023

Dalsze wyjaśnienia zostały przedstawione w Budżecie Unii 2023 dotyczące sekcji 115BBH, szczególnie w kwestii kosztów nabycia i raportowania strat. Kluczowe aktualizacje obejmowały:

 • Deklaracja Zysków Kapitałowych: Dochody z cyfrowych aktywów przechowywanych jako inwestycje muszą być deklarowane jako zyski kapitałowe.
 • Dochód z Działalności Gospodarczej: Jeśli aktywa są trzymane do handlu, zyski powinny być zgłaszane jako dochód z działalności gospodarczej.
 • Nowe Formularze ITR: Wprowadzenie dedykowanej sekcji dla Wirtualnych Aktywów Cyfrowych w formularzach ITR w celu usprawnienia raportowania.

Podsumowanie

Opodatkowanie kryptowalut w Indiach stanowi znaczący krok w kierunku formalnego uznania i integracji cyfrowych aktywów z krajobrazem finansowym kraju. Ramy te zapewniają podstawę do opodatkowania, jednak ciągłe aktualizacje i doskonalenia są oczekiwane w miarę rozwoju rynku i zdobywania przez rząd głębszego zrozumienia implikacji tych cyfrowych aktywów.

Inwestorzy i użytkownicy kryptowalut powinni być na bieżąco z przepisami podatkowymi, aby uniknąć konsekwencji prawnych i przyczynić się do uporządkowanego rozwoju cyfrowych aktywów w indyjskiej gospodarce.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *