• Wed. Jul 24th, 2024

Zrozumienie kontraktów terminowych odwrotnych w handlu kryptowalutami

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Jul 2, 2024
Zrozumienie kontraktów terminowych odwrotnych w handlu kryptowalutami

W konwencjonalnych kontraktach terminowych zyski i straty są proste i proporcjonalne do ruchów cen. Jednak kontrakty terminowe odwrotne obejmują bardziej złożoną relację między aktywem bazowym, zwykle kryptowalutą, a walutą fiat (kontraktem).

Ten przewodnik bada kontrakty terminowe odwrotne, w tym ich zalety i związane z nimi ryzyka. Porównujemy je również z liniowymi kontraktami terminowymi, aby zrozumieć ich podstawowe cechy.

Czym są kontrakty terminowe odwrotne? Jako nowa odmiana instrumentu pochodnego, kontrakty terminowe odwrotne umożliwiają traderom obstawianie przyszłych wahań cen kryptowalut, takich jak Bitcoin. Ich unikalność polega na tym, że są one rozliczane i zabezpieczane w kryptowalucie bazowej, podczas gdy ich wartość jest kwotowana w tradycyjnych walutach, takich jak USD lub stablecoiny, takie jak USDT.

Ta odwrotna relacja wytwarza unikalną dynamikę, w której wahania cen kryptowaluty bazowej odwrotnie wpływają na zyski i straty (PnL).

Jak działają kontrakty terminowe odwrotne: ilustracja Zaczynając od ceny wejściowej wynoszącej 60 000 USD i ceny wyjściowej wynoszącej 65 000 USD, trader podpisuje kontrakt terminowy BTC/USD odwrotny. Chociaż wynik jest w kryptowalucie bazowej (BTC), obliczenie zysku zależy od wahania między cenami wejścia i wyjścia.

Ta nieliniowa relacja oznacza, że potrzeba mniej BTC do pokrycia marginesu. Zysk w kontrakcie terminowym odwrotnym oblicza się za pomocą wzoru:

Zysk (BTC) = 1/Cena wejścia (USD) – 1/Cena wyjścia

Dla pozycji o wielkości 1 BTC, na przykład:

Zysk (BTC) = 1/60000 – 1/65000 × 1 = 0.00000128 BTC

To obliczenie zysku podkreśla odwrócony charakter kontraktu, w którym wzrost ceny BTC w USD powoduje spadek ilości BTC potrzebnej do zabezpieczenia, a tym samym generuje zysk w BTC.

Korzyści z kontraktów terminowych odwrotnych Kontrakty terminowe odwrotne oferują kilka zalet:

Budowanie długoterminowego stosu

Możliwość reinwestowania zysków w długoterminowe zasoby Bitcoin jest jedną z głównych zalet kontraktów terminowych odwrotnych. Dzięki temu górnicy i długoterminowi posiadacze stale budują swoje zasoby kryptowalut w czasie.

Wykorzystanie w rynkach wzrostowych

Kontrakty terminowe odwrotne dają traderom kilka możliwości lewarowania podczas cykli wzrostowych. Traderzy z długimi pozycjami w kontraktach odwrotnych mogą maksymalizować swoje zyski, gdy cena bazowego Bitcoina rośnie.

Zabezpieczenie

Traderzy mogą chronić swoje zasoby przed możliwymi stratami, trzymając i inwestując w kryptowaluty, a jednocześnie stosując kontrakty terminowe odwrotne. Ta funkcjonalność pozwala im utrzymać ekspozycję na rynek Bitcoina bez przekształcania zasobów w stablecoiny, zwiększając zdolność do zarządzania ryzykiem.

Czynniki ryzyka Chociaż oferują wiele korzyści handlowych, kontrakty terminowe odwrotne mają również wady.

Ryzyko płynności

Każdy rynek finansowy w dużym stopniu zależy od płynności. Kontrakty terminowe odwrotne nie są wyjątkiem. Płynność może wysychać podczas stresu rynkowego lub niskiej aktywności handlowej, co zwiększa poślizg i utrudnia handel po pożądanych cenach. W związku z tym efektywność handlowa i ogólna rentowność mogą ucierpieć.

Ryzyko związane z kontrahentem

Ponieważ są one zazwyczaj handlowane na platformach lub giełdach, kontrakty terminowe odwrotne podlegają ryzyku kontrahenta, w którym platforma lub giełda mogą stać się niewypłacalne. W przypadku bankructwa platformy, traderzy mogą stracić swoje środki.

Kontrakty terminowe odwrotne vs. kontrakty terminowe liniowe Kontrakty terminowe odwrotne i kontrakty terminowe liniowe mają swoje unikalne cechy.

Rozliczenie i pokrycie marginesu

W liniowych kontraktach terminowych umowy są rozliczane i zabezpieczane w stablecoinach lub walutach fiat, takich jak USD lub USDT. Obliczanie zysków i strat w tej samej walucie pomaga traderom lepiej rozumieć i kontrolować swoje zasoby.

Z kolei w kontraktach terminowych odwrotnych wartość kontraktu jest denominowana w walutach fiat, podczas gdy rozliczenia dokonuje się w kryptowalucie bazowej, na przykład w BTC. Chociaż oferuje to unikalne korzyści w reinwestowaniu zarobków i korzystaniu z nich w rynkach wzrostowych, ta odwrotna relacja prowadzi do bardziej skomplikowanego obliczania zysków i strat.

Elastyczność handlowa

Liniowe kontrakty terminowe umożliwiają rozliczenia w stablecoinach na różnych rynkach terminowych, oferując elastyczność. Ponieważ traderzy nie muszą nabywać bazowego BTC, aby wspierać swoje kontrakty terminowe, łatwiej jest obliczać zyski, co pomaga w poprawie planowania finansowego i analizy.

Mimo swoich złożoności, kontrakty terminowe odwrotne pozwalają traderom tworzyć długoterminowe zasoby kryptowalut i zabezpieczać pozycje bez przekształcania zasobów w stablecoiny. Ten czynnik może być nieoceniony dla długoterminowych inwestorów i górników, którzy chcą zebrać więcej BTC.

Ostateczne przemyślenia

Unikalna struktura kontraktów terminowych odwrotnych pomaga traderom w budowaniu długoterminowych zasobów, lewarowaniu w rynkach wzrostowych i efektywnym zabezpieczaniu. Te kontrakty mają jednak znaczące wyzwania, w tym ryzyko kontrahenta, zmienność rynkową i problemy z płynnością. Dla tych, którzy są gotowi stawić czoła korzyściom i wyzwaniom ewoluującego rynku kryptowalut, kontrakty terminowe odwrotne pozostają fascynującym wyborem.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *