• Wed. Jul 24th, 2024

One-Cancels-The-Other: Co to jest i jak działa?

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Feb 16, 2024
GPT One-Cancels-The-Other: Co to jest i jak działa?

One-Cancels-The-Other wyjaśnione

Polecenie typu one-cancels-the-other (OCO) jest strategicznym instrumentem handlowym, który łączy dwa różne rodzaje zleceń, zazwyczaj zlecenie limitowe i zlecenie stop. Ten unikalny typ zlecenia pozwala handlowcom jednocześnie definiować cele dla zabezpieczenia strat i realizacji zysków dla swoich pozycji.

Wewnętrzny system zleceń OCO zapewnia, że realizacja jednego zlecenia natychmiast anuluje drugie. Ta metoda handlowa jest korzystna dla zarządzania ryzykiem, pozwalając handlowcom precyzyjnie określić swoje punkty wejścia i wyjścia.

Integracja zleceń OCO upraszcza transakcje, redukując potrzebę ciągłej uwagi na rynek. W burzliwych rynkach, zlecenia OCO dają handlowcom większą kontrolę nad ich pozycjami. Warto zauważyć, że implementacja zleceń OCO w kryptowalutach różni się w zależności od platformy handlowej.

Niektóre platformy wspierające OCO pozwalają użytkownikom wybrać jednocześnie kilka rodzajów zleceń. Z drugiej strony, inne platformy mogą wymagać ręcznego parowania zleceń, zmuszając handlowców do tworzenia i łączenia zleceń osobno dla wykonania OCO.

Jak działają zlecenia OCO

Dzięki swojej szerokiej gamie funkcji, zlecenia OCO oferują solidne i kompleksowe podejście do zarządzania pozycją, pozwalając handlowcom na automatyzację metod zgodnych z zarządzaniem ryzykiem i celami realizacji zysków. Aby zrozumieć, jak zlecenia OCO są używane w praktyce, rozważmy hipotetyczny scenariusz z udziałem Alexa.

Alex posiada znaczną ilość Bitcoina (BTC) i chce usprawnić swoją aktywność handlową, automatyzując transakcje za pomocą zlecenia OCO.

Poniżej przedstawiono kroki, które Alex powinien podjąć, aby zapewnić płynny proces:

Krok 1: Ustawianie granic OCO

Po ustanowieniu zlecenia OCO, Alex zauważył, że cena BTC oscyluje między 30 000 a 33 000 dolarów. Bazując na obecnym zakresie handlowym, Alex ostrożnie umieszcza zlecenie sprzedaży z zyskiem powyżej wyższego limitu 33 000 dolarów, jednocześnie ustawiając zlecenie stop-loss poniżej dolnego limitu 30 000 dolarów. Ta technika pozwala mu wykorzystać potencjalne możliwości zysku, jednocześnie chroniąc przed nieoczekiwanymi stratami.

Krok 2: Określanie ram czasowych dla zleceń OCO

Dopracowując swoje zlecenie OCO, Alex zdaje sobie sprawę z ważności podania okna czasowego dla wykonania obu zleceń stop. Wybiera strategię, która pozwala mu używać obu poleceń jednocześnie.

Tak więc, zlecenia buy-stop i sell-stop pozostaną aktywne do momentu ich aktywacji lub ręcznego anulowania w określonym czasie. Alex następnie wybiera ramy czasowe, które pasują do jego strategii handlowej.

Krok 3: Wykonanie zlecenia kupna

Gdy cena Bitcoina wzrośnie powyżej poziomu oporu 33 000 dolarów, aktywuje to zlecenie Alexa na sprzedaż z zyskiem, co skutkuje pomyślną sprzedażą Bitcoina w optymalnym czasie. Jednocześnie wykonanie zlecenia sprzedaży anuluje powiązane zlecenie stop-loss.

Implementując te strategiczne taktyki, Alex skutecznie wykorzystał zlecenie OCO, aby zabezpieczyć swoją inwestycję i skapitalizować możliwości zysku bez ciągłego monitorowania rynku.

Kiedy używać zleceń OCO w transakcjach

Handel dzienny z OCO

Gdy w handlu dziennym wymagane są szybkie decyzje, zlecenia OCO są cenne dla umożliwienia określenia punktów wyjścia w transakcjach. Dzienni handlowcy mogą automatyzować wdrażanie tych kluczowych technik, inicjując zlecenie stop-loss, aby ograniczyć możliwe straty, i zlecenie na realizację zysków, aby zabezpieczyć zyski. Automatyzacja pozwala im skupić się na analizie rynku i identyfikacji nowych możliwości.

Handel na breakout z OCO

Zlecenia OCO są przydatne, gdy aktywo ma wyjść z zakresu handlowego. Handlowcy korzystają z tych zleceń, zyskując na breakoutach powyżej lub poniżej poziomów wsparcia i oporu. Ta strategia handlowa jest szczególnie korzystna po długim okresie konsolidacji. Tak więc, zlecenia OCO pozwalają handlowcom wejść na rynek w kierunku breakoutu bez podejmowania niepotrzebnego ryzyka.

Wnioski

Zlecenia OCO oszczędzają handlowcom czas i wysiłek, minimalizując potrzebę regularnego monitorowania. Ograniczają również niebezpieczeństwo ludzkich błędów i handlu behawioralnego.

Pomimo ich zalet, niektórzy handlowcy mogą napotkać trudności z zleceniami OCO. Skuteczne wykorzystanie zleceń OCO może być bardziej skomplikowane niż standardowe zlecenia, wymagając dodatkowego szkolenia i doświadczenia przed osiągnięciem sukcesu.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *