• Sat. Jul 20th, 2024

Los Bitcoina Zależy od Spotkania Fedu i Przepływów ETF w Tym Kluczowym Tygodniu

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Jun 18, 2024
Los Bitcoina Zależy od Spotkania Fedu i Przepływów ETF w Tym Kluczowym Tygodniu

Bitcoin stoi przed krytycznym okresem, ponieważ uczestnicy rynku obserwują istotne wskaźniki i wydarzenia, które mogą wpłynąć na jego krótkoterminową trajektorię. Znany analityk kryptowalut Ted (@tedtalksmacro) dostarcza dogłębnej analizy obecnej sytuacji, podkreślając czynniki, które mogą kształtować wyniki Bitcoina w nadchodzących dniach.

Dane z zeszłego tygodnia dotyczące wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) i wskaźnika cen producentów (PPI) w USA wskazywały na pozytywne perspektywy dla aktywów ryzykownych, pokazując kontynuację trendu dezinflacyjnego. Ted zauważył, że ten trend może sprzyjać takim aktywom jak Bitcoin.

Jednakże, zwrócił również uwagę, że ostatnie komunikaty Rezerwy Federalnej sugerują, że uczestnicy rynku powinni zachować ostrożność wobec oczekiwań na rychłe obniżki stóp procentowych.

Głównym tematem tego tygodnia jest posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) oraz zaktualizowany wykres punktowy. W marcu wykres punktowy wskazywał na możliwość dwukrotnych lub trzykrotnych obniżek stóp procentowych w 2024 roku. Jednak zaktualizowany wykres punktowy z czerwca sugeruje bardziej konserwatywne podejście, z jedną lub dwiema obniżkami. To zbliżenie między projekcjami Fedu a oczekiwaniami rynku daje bankowi centralnemu większą elastyczność w przyszłych komunikatach dotyczących stóp procentowych.

Kluczowy Poziom Wsparcia Bitcoina Utrzymanie poziomu wsparcia na poziomie 66 000 USD jest kluczowe dla Bitcoina. Ted podkreślił znaczenie tego progu, ostrzegając, że jeśli zostanie on przełamany, sprzedający mogą zyskać przewagę na rynku, co może prowadzić do szybkich likwidacji wśród byczych traderów. Ten poziom wsparcia jest ważnym punktem odniesienia z potencjalnymi konsekwencjami dla szerszego nastroju rynkowego.

Traderzy są ostrożnie optymistyczni, a implikowane tygodniowe zakresy dla Bitcoina i Ethereum odzwierciedlają to uczucie. Oczekuje się, że Bitcoin będzie handlował między 65 100 a 74 100 USD, podczas gdy Ethereum ma się wahać między 3 388 a 4 025 USD. Ted podkreślił znaczenie tego tygodnia w utrzymaniu krótkoterminowego trendu Bitcoina, który może wpłynąć na szerszy rynek kryptowalut.

Wpływ Akcji Technologicznych w USA i Wydajności Ethereum Wydajność amerykańskich akcji technologicznych, zwłaszcza NASDAQ, który ostatnio osiągnął nowe rekordy, jest również kluczowym czynnikiem do obserwacji. Ted zauważył, że amerykańskie akcje technologiczne korzystają z trendu dezinflacyjnego, przewidując bardziej akomodacyjną politykę banku centralnego. Ten rozwój może mieć implikacje dla Bitcoina, sugerując potencjalną korelację między akcjami technologicznymi a rynkiem kryptowalut.

Dodatkowo, wydajność Ethereum w stosunku do Bitcoina to kolejny obszar zainteresowania. Ted zasugerował, że Ethereum może zacząć doganiać Bitcoina, zwłaszcza w kontekście oczekiwanego wprowadzenia spotowych ETF-ów Ethereum na Wall Street. Ta potencjalna możliwość, że Ethereum zamknie lukę wydajności w stosunku do Bitcoina, jest ważnym dynamicznym czynnikiem do obserwacji w nadchodzących dniach.

Decyzje Banków Centralnych i Przepływy ETF Decyzje dotyczące stóp procentowych ze Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) i Banku Rezerw Australii (RBA) są również na radarze. Chociaż nie oczekuje się obniżek stóp procentowych ze strony tych banków centralnych, ich decyzje będą uważnie obserwowane w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek dotyczących przyszłych zmian polityki monetarnej. Ted wspomniał, że australijskie i szwajcarskie banki centralne mają utrzymać stopy procentowe na stałym poziomie w tym tygodniu.

Przepływy ETF zwolniły w zeszłym tygodniu z powodu niepokojów rynkowych przed kluczowymi wydarzeniami makroekonomicznymi, ale oczekuje się, że odegrają one kluczową rolę. Ted zauważył, że silne przepływy ETF są niezbędne do utrzymania płynności i wspierania ceny Bitcoina. Powrót solidnych przepływów ETF w tym tygodniu będzie kluczowy dla siły Bitcoina.

Jak Bitcoin porusza się w tym kluczowym tygodniu, jego kierunek będzie kształtować się w wyniku interakcji trendów dezinflacyjnych, komunikatów Rezerwy Federalnej, kluczowych poziomów wsparcia oraz zewnętrznych czynników ekonomicznych. Ted podsumował, że dane wskazują na potencjalne przejście do bardziej akomodacyjnej polityki monetarnej, wzmacniając jego pogląd, że spadki aktywów ryzykownych, takich jak kryptowaluty i akcje, mogą stanowić okazje do zakupu.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *