• Sat. Jul 20th, 2024

Dodanie ETF-ów Bitcoina do portfeli emerytalnych stanu Arizona coraz bardziej prawdopodobne

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Mar 11, 2024
Dodanie ETF-ów Bitcoina do portfeli emerytalnych stanu Arizona coraz bardziej prawdopodobne

Senat stanu Arizona debatuje nad projektem ustawy, który zachęca do włączenia funduszy inwestycyjnych na Bitcoina (ETF-ów) do planów emerytalnych realizowanych dla pracowników rządowych. Promotorzy ustawy powołują się na przyspieszony wzrost, jaki zrealizowały ETF-y na Bitcoina od momentu ich zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC).

Prawodawcy z Grand Canyon State wierzą, że pracownicy rządowi mogliby wykorzystać przyspieszony wzrost przedstawiony przez ETF-y na Bitcoina. Propozycja jest zawarta w Senackiej Rezolucji Wspólnej 1016 autorstwa senatorów Warrena Petersena i Jake’a Hoffmana oraz przedstawiciela Josepha Chaplika.

Niewiążąca rezolucja ilustruje eksplozywne zainteresowanie rynku Bitcoinem i ETF-ami na Bitcoina, przede wszystkim w lutym. Wiodąca kryptowaluta według kapitalizacji rynkowej przekroczyła 1,3 biliona dolarów po wzroście ceny, a globalne aktywa zarządzane, które złożyły wnioski o ETF-y na Bitcoina, dodały ponad 16 bilionów dolarów.

Plan Rezolucji Arizony dotyczący udostępnienia ETF-ów na Bitcoina funduszom emerytalnym stanu

Rezolucja Arizony planuje udostępnić ETF-y na Bitcoina tym, którzy inwestują w aktywa o wysokiej wartości, w tym ETF-y na złoto i srebro. Sponsorzy rezolucji wskazali, że rząd federalny posiadał około 200 000 Bitcoinów, co przekłada się na 13,452 miliarda dolarów. Podobnie, prawodawcy uważają za stosowne, aby systemy emerytalne stanu Arizona oceniły zainteresowanie swoich członków.

Ustawa skoncentrowana na Bitcoinie zaproponowana przez prawodawców Arizony nie zamyka drzwi dla innych ETF-ów opartych na kryptowalutach. Propozycja ustawy pozostawia możliwość dla innych krypto ETF-ów w obliczu wysoko oczekiwanego zatwierdzenia ETF-ów na Ethereum przez SEC kierowane przez Gary’ego Genslera.

Prawodawcy wskazali, że Arizona State Retirement System i Public Safety Personnel Retirement System powinny współpracować z biurem Skarbnika Stanowego w celu oceny potencjalnych zysków i ryzyka wynikających z Bitcoinów i ETF-ów kryptowalutowych. Rezolucja uważa ocenę za konieczną, powołując się na ewoluujący krajobraz regulacyjny i rosnącą kapitalizację rynkową. Promotorzy rezolucji wezwali państwowe fundusze emerytalne do oceny wykonalności Bitcoinów i ETF-ów kryptowalutowych, a także ich korzyści i ryzyk, przed podjęciem inwestycji krypto. Wnioskodawcy rezolucji zapytali o rekomendacje do przekazania kluczowym urzędnikom stanowym.

Promotorzy ustawy argumentują, że realizacja ekspozycji na Bitcoina przyniesie korzyści planom emerytalnym. Argument ten odzwierciedla uczucia, które przed czterema laty wyraził przedsiębiorca Anthony Pompliano.

Inwestor Pompliano przypomniał swój apel z grudnia 2018 roku, w którym wzywał fundusze emerytalne do rozważenia zakupu Bitcoina w szczegółowym wyjaśnieniu publicznych korzyści. Inwestor przywołał różne fragmenty z listu z 2018 roku. Przedsiębiorca wskazuje, że fundusze emerytalne powinny rozważyć zaangażowanie 1% swoich aktywów w Bitcoina jako ekspozycję, która przyniesie istotny wpływ.

Pompliano argumentuje, że fundusze emerytalne rządowe w ostatnich latach zmagały się z zaspokojeniem zobowiązań wobec emerytów na terenie całego kraju. Uważa, że gdyby każdy fundusz emerytalny stanu nabył 1% ekspozycji na Bitcoina w 2018 roku, posunięcie to przyniosłoby 14 w pełni finansowanych funduszów emerytalnych stanu z czterech.

Pompliano zgadza się z promotorami ustawy z Arizony, że przeszłości nie można odwrócić. Zamiast tego, należy dokonać zmian kształtujących przyszłość.

Inwestor bagatelizuje twierdzenia, że fundusze emerytalne powinny zrezygnować z nabywania Bitcoina, ponieważ zwroty zostały już zrealizowane. Nie zgadza się z takimi myślami, sugerując optymizm w uzyskiwaniu zysków z ekspozycji na Bitcoina.

Publiczne fundusze Arizony naśladują BlackRock w dodawaniu ekspozycji na Bitcoina

Ustawa zachęcająca publiczne fundusze do nabycia ETF-ów na Bitcoina będzie naśladować ruch innych funduszy dążących do rozszerzenia swojej ekspozycji na Bitcoiny. Największa firma zarządzająca aktywami, BlackRock, niedawno potwierdziła dodanie Bitcoina o wartości 778 milionów dolarów za pośrednictwem swojego ETF-u.

Dodanie przez firmę prowadzoną przez Larry’ego Finka zbiegło się z rajdem Bitcoina, manifestując dziki wtorek, aby ustawić rekordową cenę 69 000 dolarów. Jednak Bitcoin spadł poniżej 61 000 dolarów, chociaż szybko odzyskał wartość wśród szumu o realizacji nowego szczytu dzięki manii ETF-ów na Bitcoina.

BlackRock zdaje się dyktować trend, który inne publiczne fundusze mogą naśladować, zgarniając ogromne ilości Bitcoina, aby zaspokoić rosnące szaleństwo. W rezultacie ETF BlackRocka iShares Bitcoin (IBIT) zrealizował napływ Bitcoina szacowany na 778,3 miliona dolarów, według danych BitMEX Research.

Dane raportu BitMEX pokazują, że BlackRock dodał 12 447,3 Bitcoina. Promotorzy Senackiej Rezolucji Wspólnej 1016 dążą do dodania ekspozycji na Bitcoina do publicznych planów.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *