• Wed. Jul 24th, 2024

Departament Skarbu USA nawołuje do narzędzi niezbędnych do rozwiązania problemu finansów przestępczych związanych z kryptowalutami

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Apr 15, 2024
Departament Skarbu USA nawołuje do narzędzi niezbędnych do rozwiązania problemu finansów przestępczych związanych z kryptowalutami

Zastępca Sekretarza Skarbu USA, Adewale Adeyemo, apeluje do Kongresu o przyznanie niezbędnych narzędzi, które pomogą w zwalczaniu przestępczości związanej z kryptowalutami oraz unikania sankcji. Departament Skarbu naciska na Kongres, aby uchwalił przepisy umożliwiające departamentowi redukcję nielegalnych finansów związanych z kryptowalutami, zwłaszcza finansowania terroryzmu i nieprzestrzegania sankcji.

Adeyemo przedstawił pisemne zeznanie dla Senackiej Komisji ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich, ilustrując, że brak działań Kongresu sprawia, że walka z nielegalnymi finansami związanymi z kryptowalutami jest nieskuteczna. Zeznanie przedstawione we wtorek, 9 kwietnia, nawołuje Kongres do udzielenia Departamentowi Skarbu narzędzi do radzenia sobie ze wzrostem przypadków złowrogich aktorów i grup terrorystycznych używających aktywów wirtualnych.

Departament Skarbu USA apeluje o działania Kongresu w celu zwalczania nielegalnych finansów opartych na kryptowalutach

Adeyemo przytoczył przypadki użycia kryptowalut przez grupy terrorystyczne, w tym Hamas, Al-Kaidę i Palestyński Dżihad Islamski (PIJ), jako zagrożenia. Zagrożenia te nasilają się, ponieważ złowrogie podmioty kierowane przez Koreę Północną i Rosję przyjęły kryptowaluty, aby obejść sankcje nałożone na tradycyjne instrumenty finansowe (TradFi).

Adeyemo poinformował ustawodawców, że chociaż Departament Skarbu osiągnął pewien sukces w wykrywaniu nielegalnych finansów w ekosystemie aktywów cyfrowych, budowa reżimu egzekwowania jest niezbędna. Jego ustanowienie wzmocni zdolność do zapobiegania nielegalnemu finansowaniu terrorystów, państw-łotrów i transnarodowych przestępców, którzy zwracają się do aktywów cyfrowych.

Zeznanie pisemne Adeyemo nawołuje do reform wprowadzenia sankcji wtórnych, które Departament Skarbu mógłby zastosować, celując w zagranicznych dostawców aktywów cyfrowych ułatwiających nielegalne finanse. Zastępca Sekretarza Skarbu zauważył, że chociaż Departament Skarbu może zapobiegać korzystaniu z kont korespondencyjnych w USA i realizacji transakcji dla zagranicznych instytucji finansowych, które mają do czynienia z sankcjami, giełdy kryptowalut rzadko mają lub polegają na kontach korespondencyjnych do przeprowadzania takich transakcji.

Adeyemo nawołuje do drugiej reformy, mającej na celu rozszerzenie zakresu uprawnień do giełd kryptowalut i dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP). Urzędnik Skarbu zilustrował, że oba odgrywają kluczowe role w ruchu walut cyfrowych, stąd potrzeba nadzoru regulacyjnego.

Departament Skarbu szuka zasięgu pozaterytorialnego w walce z przestępczością kryptowalutową

Adeyemo wezwał do działań Kongresu, które przyznałyby Departamentowi Skarbu władzę pozaterytorialną, kiedy strony aktywów cyfrowych zagrażają bezpieczeństwu narodowemu i wykorzystują system finansowy kraju.

Adeyemo przyznał, że większość nielegalnego finansowania związanego z terroryzmem nadal przepływa przez usługi i produkty TradFi. Niemniej jednak, aktorzy coraz częściej ukrywają tożsamości i przemieszczają zasoby za pomocą waluty wirtualnej.

Zeznanie pisemne Adeyemo czerpie z apelu legislatorów, na czele z senatorem z Massachusetts, Elizabeth Warren, którzy wielokrotnie łączą kryptowaluty z nielegalnym finansowaniem. Chociaż takie przypadki istnieją, dane te były interpretowane błędnie.

Firma analityczna blockchain Chainalysis w swoim raporcie z października 2023 roku zilustrowała, że kryptowaluty stanowią niewielki procent finansowania terroryzmu. Wnioski te uzyskały poparcie od Adeyemo podczas wystąpienia przed audytorium zorganizowanym przez Royal United Services Institute w Londynie. Przyznał, że kryptowaluty jeszcze nie dołączyły do większości sposobów finansowania grup terrorystycznych.

Reprezentant Arkansas, French Hill, w lutym 2024 roku podczas wystąpienia przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów (HFSC), wskazał, że reakcyjne twierdzenia przesadzają w jakim stopniu terroryści używają kryptowalut.

Mimo to, rejestracja wskazywała, że choć przypadki Hamasu i innych podmiotów terrorystycznych, które skorzystały na finansowaniu związanym z kryptowalutami są nieliczne, wymagają reform w celu zwalczania takich luk. Ustawodawca argumentował na rzecz reform, które pomogą władzom zidentyfikować i zamknąć potencjalne luki, które mogą być wykorzystywane przez przestępców i terrorystów.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *