• Wed. Jul 24th, 2024

Ustawodawcy w Wirginii Formułują Nowy Projekt Ustawy dla Aktywów Cyfrowych

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Mar 25, 2024
Ustawodawcy w Wirginii Formułują Nowy Projekt Ustawy dla Aktywów Cyfrowych

W miarę zbliżania się do halvingu Bitcoin w 2024 roku, kluczowi gracze branży zwiększyli wsparcie dla górników w nawigacji przez długo oczekiwane wydarzenie. W nadchodzącym halvingu Bitcoin, górnicy spodziewają się redukcji swojej nagrody za wydobycie z 6,25 BTC do około 3,125 BTC. Ze względu na znaczenie nadchodzącego halvingu Bitcoin dla całej branży kryptowalut, regulatorzy postawili na pierwszym miejscu sformułowanie nowego projektu ustawy dla aktywów cyfrowych.

Wirginia Wprowadza Nowy Projekt Ustawy dla Aktywów Cyfrowych

Projekt ustawy został przedstawiony przed Senatem Wirginii, nakreślając nowe zasady dla górników, dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi oraz nowy reżim podatkowy. Projekt ustawy nr 339 został opracowany przez 34-letniego senatora Saddama Azlana Salima.

Przegląd proponowanego projektu ustawy wykazał, że górnicy Bitcoin nie będą musieli uzyskiwać licencji na przekazywanie pieniędzy od regulatorów. Wskazuje to, że Wirginia planuje stworzyć przyjazne środowisko dla górników Bitcoin, aby przyciągnąć więcej regionalnych inwestycji.

Nowy projekt ustawy pozwoli górnikom Bitcoin na swobodne działanie w strefach przemysłowych. Początkowo regulatorzy nałożyli restrykcyjne środki na górników Bitcoin, aby zaradzić hałasowi i zanieczyszczeniu powietrza w strefach przemysłowych.

Restrykcyjne środki zmusiły potencjalnych inwestorów do ekspansji na inne regiony z mniejszymi wymaganiami regulacyjnymi. Zgodnie z nowymi zasadami, osoby lub podmioty działające w branży wydobywczej aktywów cyfrowych nie będą musiały uzyskiwać żadnej licencji, aby działać w Wirginii. Jednakże, projekt ustawy określa warunki, które górnicy krypto muszą spełnić, aby działać w regionie.

Nowe zasady mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi, aby mogły prosperować. Raport wykazał, że jeśli ustawodawca zatwierdzi nowy projekt ustawy, firmy zajmujące się kupnem i sprzedażą aktywów cyfrowych nie będą musiały spełniać wymogów rejestracji papierów wartościowych pod pewnym warunkiem.

W tych przypadkach dostawca usług związanych z aktywami cyfrowymi (DASP) musi wykazać, że ich produkt nie jest grupowany jako kontrakt inwestycyjny. Ponadto, DASP będzie zwolniony z rejestracji papierów wartościowych, jeśli aktywo cyfrowe nie było promowane jako inwestycja finansowa podczas początkowych negocjacji sprzedaży.

Różnica między Inwestycją Finansową a Aktywami Cyfrowymi

Z nowymi zasadami, DASP musi wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec potencjalnym inwestorom w zakupie aktywów cyfrowych jako inwestycji finansowych. Pomimo że niektóre inwestycje finansowe mają cechy podobne do aktywów krypto, nowe przepisy definiują jasne zasady dla aktywu cyfrowego.

Raport ujawnił, że firmy specjalizujące się w usługach wydobycia i stakingu będą klasyfikowane pod kategorię aktywów cyfrowych, a nie jako inwestycje finansowe. Będzie to wymagało od górników i dostawców usług stakingu złożenia powiadomienia do odpowiedniego organu, aby zostać wykluczonym z dostawców usług finansowych.

Z rosnącym zapotrzebowaniem na aktywa cyfrowe, nowa zasada ma na celu promowanie głównego przyjęcia aktywów krypto w Wirginii. Raporty wskazują, że jeśli nowa zasada wejdzie w życie, inwestorzy będą mogli skorzystać z korzyści podatkowych za każdą transakcję związaną z krypto.

Nowa zasada stanowi, że osoby fizyczne otrzymają zwolnienie podatkowe za każdą transakcję o wartości łącznej 200 dolarów. Zwolnienie podatkowe będzie miało również zastosowanie do zysków generowanych z kupna i sprzedaży aktywów cyfrowych.

Przegląd Nowej Zasady

Ustawodawcy przewidywali, że nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia tego roku. Jednakże, na podstawie istniejącego procesu tworzenia przepisów w Wirginii, Senat planuje dokładnie przejrzeć nowe zasady.

Zgodnie z istniejącymi przepisami, jeśli projekt ustawy o aktywach cyfrowych nr 339 otrzyma zgodę regulacyjną w Senacie, zasady przejdą do kolejnego procesu tworzenia przepisów, który będzie obejmował przegląd przez członka Izby Delegatów.

Ostatni etap będzie obejmował podpisanie projektu ustawy. Nowe przepisy dla aktywów cyfrowych odzwierciedlają wysiłki legislacyjne podejmowane przez ustawodawców w innych stanach USA, takich jak Missouri, Indiana i Nebraska.

Imponujące przyjęcie aktywów krypto w USA w obliczu trwających niepewności regulacyjnych dla aktywów cyfrowych zmusiło regulatorów do współpracy z kluczowymi graczami branży w procesie tworzenia przepisów.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *