• Wed. Jul 24th, 2024

Tether wprowadza nadzór nad USDT we współpracy z Chainalysis

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

May 6, 2024
Tether wprowadza nadzór nad USDT we współpracy z Chainalysis

Tether ujawnił, że nawiązał współpracę z Chainalysis, czołowym startupem analityki blockchain, aby wdrożyć mechanizmy monitorowania i zgodności dla swojego cyfrowego tokenu. Działanie to zostało podjęte w obliczu zwiększonej kontroli regulacyjnej nad stablecoinami, przy czym regulatorzy finansowi skupiają się na USDT, którego obecna wartość w obiegu przekracza 110 miliardów dolarów.

Współpraca Tethera z Chainalysis jest znaczącym krokiem w rozwiązaniu obaw dotyczących możliwego wykorzystania USDT do nielegalnych celów. Chainalysis jest znane z zaawansowanej technologii monitorowania blockchain, która oferuje narzędzia do identyfikacji i badania podejrzanych transakcji blockchain.

Stablecoiny, takie jak USDT, są często używane do transakcji transgranicznych na giełdach kryptowalutowych i są powiązane z tradycyjnymi walutami, takimi jak dolar amerykański. Regulatorzy obawiają się ich potencjalnego wpływu na stabilność finansową oraz wykorzystania w praniu pieniędzy i innych nielegalnych działaniach.

Rezerwy Tethera i przejrzystość działania firmy były nieustannie poddawane kontroli i krytyce. Poprzez współpracę z Chainalysis, Tether ma nadzieję wykazać swoje zaangażowanie w legalność i stabilność swoich praktyk biznesowych oraz gotowość do współpracy z organami regulacyjnymi.

Rada Tethera wydaje oświadczenie podkreślające znaczenie partnerstwa

Tether będzie śledzić transakcje USDT za pomocą narzędzi analitycznych i monitorujących blockchain Chainalysis dzięki tej współpracy. Tether będzie mógł rozpoznawać i reagować na potencjalnie podejrzane lub nielegalne działania, takie jak pranie pieniędzy, oszustwa i finansowanie terroryzmu.

Stuart Hoegner, główny prawnik Tether, wydał oświadczenie podkreślające znaczenie współpracy, mówiąc: „Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie, że USDT pozostanie stabilnym i zgodnym stablecoinem”. Kontynuował: „nasza współpraca z Chainalysis jest dowodem naszego zaangażowania w przestrzeganie najbardziej rygorystycznych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i przejrzystości”

Jonathan Levin, współzałożyciel Chainalysis, zauważył: „Nasza współpraca z Tether podkreśla znaczenie zgodności w przestrzeni kryptowalut. Tether jest proaktywny w upewnianiu się, że USDT jest używany do odpowiednich celów, wykorzystując nasze narzędzia analityczne blockchain.”

Tether zapewnia o swoim zaangażowaniu w przestrzeganie wytycznych regulacyjnych

Tether będzie ściśle współpracować z Chainalysis, aby monitorować transakcje USDT i badać wszelkie anomalie lub podejrzane działania podczas wdrażania tych nowych narzędzi nadzoru. Współpraca ta ma na celu zwiększenie zdolności firmy do przestrzegania standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CTF), co przewiduje obniżenie ryzyka związanego ze stablecoinami.

Ta współpraca może również służyć jako wzór dla innych platform kryptowalutowych i emitentów stablecoinów starających się negocjować złożone środowisko regulacyjne. Tether ma nadzieję udowodnić swoim partnerom i użytkownikom, że jest zaangażowany w utrzymanie bezpiecznego i zgodnego ekosystemu, wykorzystując zaawansowane procedury monitorowania i zgodności.

Sukces tych działań może wpłynąć na przyszłe regulacje dotyczące stablecoinów oraz sposób, w jaki inne projekty kryptowalutowe radzą sobie z zgodnością i przejrzystością. Z tym rozwojem inni emitenci stablecoinów i platformy kryptowalutowe mogą być zmotywowani do wdrożenia porównywalnych procedur monitorowania i zgodności, jeśli nadzór regulacyjny się zintensyfikuje, aby zapewnić przestrzeganie przepisów finansowych.

Systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy Tether wyjaśnione, skoncentrowane na zwalczaniu przestępstw związanych z pieniędzmi

System nadzoru oferuje model analizy największych portfeli, który koncentruje się na działaniach głównych posiadaczy USDT. Najnowsza analiza dostarczyła ważnych informacji o przyszłym ryzyku i metodach zachowań biznesowych w kryptowalutach. Analiza wyjaśniła system wykrywania nielegalnych transferów, opisując go jako kluczowy w identyfikacji pojedynczych transakcji powiązanych z nielegalnymi działaniami, takimi jak oszustwa, finansowanie terroryzmu i ich odpowiedniki.

System (system wykrywania transferów) jest zaprojektowany do wskazywania portfeli kryptowalutowych, które mają tendencję do generowania czynników ryzyka lub beneficjentów lub są śledzone do nielegalnych lub zgłaszanych kont. Amara Khatri, obserwator rynku, napisała na platformie Crypto Daily, że partnerstwo poprawi obecny system bezpieczeństwa przez skuteczne wskazywanie nielegalnych działań i identyfikowanie portfeli kryptowalutowych powiązanych z sankcjonowanymi adresami.

Wdrożenie tego systemu jest częścią bieżących wysiłków Tether mających na celu poprawę środków zgodności, gdyż dotyka rosnącej presji regulacyjnej. Jednak pojawiło się kilka zarzutów oskarżających USDT o odegranie roli w bojkotowaniu międzynarodowych sankcji i umożliwianiu nielegalnego finansowania.

Przykładem tego jest państwowa firma naftowa Wenezueli, która rzekomo używała USDT do omijania sankcji Stanów Zjednoczonych. Według oficjalnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, rola USDT w pseudo-bankowości i praniu pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej jest na wzroście.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *