• Sat. Jul 20th, 2024

Teoria Fal Elliotta i jej Zastosowanie w Handlu Kryptowalutami

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Jun 12, 2024
Teoria Fal Elliotta i jej Zastosowanie w Handlu Kryptowalutami

Teoria Fal Elliotta to predykcyjny model cenowy, który jest stosowany na wszystkich rynkach, aby umożliwić inwestorom planowanie i dostosowywanie swoich metod handlowych w oparciu o obowiązujące historyczne trendy.

Wyjaśnienie Teorii Fal Elliotta

Teoria Fal Elliotta jest modelem predykcyjnym cen opracowanym przez Ralpha Nelsona Elliotta w 1934 roku. Elliott zidentyfikował powtarzający się wzorzec w historycznych ruchach cen na rynku akcji.

Zauważył, że wahania cen występują w sekwencji fal w górę i w dół, zazwyczaj podzielonych na grupy pięciu i trzech. Pierwsza grupa pięciu fal skutkuje ogólnym trendem wzrostowym i można ją opisać następująco:

Fala Pierwsza: Cena rośnie, ustanawiając nowy trend. Ta fala, wraz z falami trzecią i piątą, nazywana jest “falą impulsu.”

Fala Druga: Cena spada, korygując trend. Ta fala, wraz z falą czwartą, znana jest jako fala korygująca.

Fala Trzecia: Cena ponownie rośnie, przekraczając poprzednie maksimum.

Fala Czwarta: Cena spada, korygując ruch wzrostowy Fali Trzeciej.

Fala Piąta: Cena ponownie rośnie, osiągając nowy szczyt.

Po sekwencji pięciu fal cena osiąga szczyt i spada, co prowadzi do ogólnego trendu spadkowego. Zgodnie z teorią fal Elliotta, ten spadek przebiega w zestawie trzech fal:

Fala Pierwsza: Cena spada, korygując przeciwko poprzedniemu trendowi.

Fala Druga: Cena nieznacznie rośnie, odzyskując część strat.

Fala Trzecia: Cena ponownie spada, dalej korygując trend.

Zastosowanie Teorii Fal Elliotta w Handlu Kryptowalutami

Stosując teorię fal Elliotta do handlu na rynku kryptowalut, ważne jest, aby zrozumieć, że wzorce mogą nie być od razu oczywiste. Jednakże istnieje kilka wytycznych, które mogą pomóc w identyfikacji wzorców handlowych:

Fala Druga: Ta fala tylko częściowo retraktuje zyski Fali Pierwszej.

Fala Trzecia: Ta fala jest zazwyczaj wyższa niż Fala Pierwsza i nigdy nie powinna być najkrótsza spośród fal pierwszej, trzeciej i piątej.

Fala Czwarta: Ta fala powinna być niższa lub równa Fali Pierwszej; w przeciwnym razie neguje zyski Fali Pierwszej.

Przestrzeganie tych zasad pozwala na bardziej pewne analizowanie wykresów handlu kryptowalutami.

Zastosowanie wizualne:

Określ, czy główny trend składa się z fal wzrostowych czy spadkowych.

Oznacz fale, aby wzorce były jasne.

Dodatkowe wskaźniki handlowe, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI) i oscylator fal Elliotta, są wbudowanymi narzędziami w większości platform chartingowych.

Należy pamiętać, że fale obejmują różne okresy, od dni do tygodni, a nawet lat. Te okresy nazywane są “stopniami fal.”

Teoria Elliotta i Nastroje Inwestorów

Podczas gdy logiczna analiza może być pomocna, czynniki emocjonalne są kluczowe w analizie fal. Nie można przewidzieć wszystkich powodów aktywności traderów, ale Elliott uwzględnił emocje i nastroje traderów w swojej teorii, które wzorce fal mogą wyjaśniać:

Fala Pierwsza: Inwestorzy mają zaufanie do projektu, co prowadzi do wzrostu ceny.

Fala Druga: Wczesni inwestorzy sprzedają z zyskiem, powodując niewielki spadek, ale nowi inwestorzy traktują to jako niewielką korektę.

Fala Trzecia: Cena jest wyższa niż w Fali Pierwszej, przyciągając nowych inwestorów. Pozytywne wiadomości mogą dodatkowo zwiększyć zainteresowanie.

Fala Czwarta: Podobnie jak Fala Druga, niektórzy inwestorzy realizują zyski, ale inni pozostają pewni, ponieważ wcześniej obserwowali podobne korekty.

Fala Piąta: Z Falą Czwartą nadal wyższą niż dołek Fali Trzeciej, obawa przed przegapieniem (FOMO) napędza więcej inwestorów do zakupu.

Gdy fala osiąga szczyt, zaczynają się fale korekcyjne:

Fala Pierwsza: Szczyt powoduje zaniepokojenie, co prowadzi do wyprzedaży.

Fala Druga: Niektórzy traderzy trzymają, mając nadzieję, że to tylko niewielka korekta.

Fala Trzecia: Większość traderów sprzedaje, co prowadzi do paniki i ostrego spadku.

Narzędzia takie jak Crypto Greed and Fear Index mogą śledzić te czynniki, analizując wolumen wyszukiwań, ankiety, dominację rynkową, dyskusje w mediach społecznościowych i ostatnią zmienność.

Ryzyka Związane z Wykorzystaniem Teorii Fal Elliotta w Handlu Kryptowalutami

Istnieje kilka ryzyk związanych z wykorzystaniem tego modelu.

Subiektywność w Liczeniu Fal

Traderzy interpretują wzorce fal różnie, co prowadzi do różnych analiz i transakcji. Subiektywność może prowadzić do niejednoznaczności i błędnych prognoz.

Złożoność i Wiedza Techniczna

Teoria Fal Elliotta jest kluczowa dla psychologii rynkowej i wzorców fal. Jej złożoność i stroma krzywa uczenia się mogą stanowić wyzwanie dla nowych traderów, prowadząc do strat z powodu błędnej analizy rynku.

Błąd Potwierdzenia

Traderzy teorii fal Elliotta mogą stosować błąd potwierdzenia, aby dopasować wstępnie założone liczenie fal, zamiast obiektywnie analizować ruchy cen. Nadużycie analizy fal Elliotta może zniekształcić decyzje handlowe i zwiększyć ryzyko.

Zmienność Rynku

Rynek kryptowalut charakteryzuje się dramatycznymi wahaniami cen. Teoria Fal Elliotta, która szuka wzorców cykli rynkowych, może mieć trudności z tak ogromną zmiennością. Zmienność przerywa wzorce fal, co utrudnia przewidywanie trendów cenowych.

Niska Dokładność Prognoz

Teoria Fal Elliotta może być używana do analizy cykli rynkowych, ale nie może przewidywać ruchów cenowych. Szacunki mogą być wpływane przez wydarzenia makroekonomiczne, nastroje inwestorów i zmiany regulacyjne. Dlatego traderzy powinni stosować analizę fal Elliotta ostrożnie, a nie wyłącznie.

Podsumowanie

Teoria Fal Elliotta może być potężnym narzędziem do zrozumienia dynamiki rynku w przestrzeni kryptowalut. Jednakże traderzy muszą być świadomi jej wrodzonych ryzyk, takich jak subiektywność w liczeniu fal, złożoność i stroma krzywa uczenia się, potencjalny błąd potwierdzenia, jej podatność na zmienność rynku i ograniczoną dokładność prognoz.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *