• Wed. Jul 24th, 2024

Przewodnik po Liquid Staking dla Początkujących

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

May 15, 2024
Przewodnik po Liquid Staking dla Początkujących

Kryptowaluty wprowadziły nowatorską metodę zarabiania przez staking, która polega na blokowaniu cyfrowych aktywów w celu wspierania operacji sieci i zabezpieczeń. Jednak tradycyjny staking często sprawia, że aktywa stają się nielikwidne, co uniemożliwia ich wykorzystanie w transakcjach czy handlu. Liquid staking pojawia się jako przełomowe rozwiązanie, pozwalające posiadaczom kryptowalut na utrzymanie płynności i elastyczności podczas udziału w działaniach stakingowych.

Co to jest Liquid Staking?

Liquid staking to innowacyjne podejście w ekosystemie blockchain, które pozwala uczestnikom przyczyniać się do bezpieczeństwa sieci i konsensusu, nie rezygnując przy tym z płynności zablokowanych aktywów. Metoda ta dostarcza uczestnikom tokeny pochodne reprezentujące zastawione aktywa, które mogą być wykorzystane w różnorodnych działaniach związanych z zdecentralizowanym finansowaniem (DeFi).

Wyzwania Tradycyjnego Stakingu

W tradycyjnych mechanizmach stakingu użytkownicy blokują swoje kryptowaluty, aby otrzymać nagrody, ale tracą możliwość wykorzystania tych aktywów w innych działaniach finansowych. Ta niemożność może odstraszać potencjalnych uczestników stakingu, którzy potrzebują dostępu do swojego kapitału na potrzeby handlu lub innych możliwości inwestycyjnych.

Jak Liquid Staking Rozwiązuje Te Problemy

Liquid staking radzi sobie z ograniczeniami tradycyjnego stakingu, wydając syntetyczne lub pochodne tokeny w zamian za zastawione aktywa. Tokeny te dokładnie reprezentują zastawione aktywa, ale pozostają swobodnie przenośne i użyteczne na różnych platformach DeFi. System ten zapewnia, że użytkownicy mogą angażować się w dodatkowe działania generujące dochód, nie wycofując swojej głównej inwestycji.

Kluczowe Różnice: Staking Delegowany vs. Liquid Staking

Delegowany Dowód Stawki (DPoS)

W systemach DPoS posiadacze kryptowalut głosują na delegatów, którzy zarządzają bezpieczeństwem i konsensusem sieci. Ten model często ogranicza liczbę aktywnych walidatorów, a stakerzy grupują swoje zasoby, aby zwiększyć swoje wpływy na wybór delegatów.

Liquid Staking

W przeciwieństwie do tego, liquid staking demokratyzuje udział, usuwając wysokie bariery związane ze stawaniem się walidatorem, takie jak minimalne wymagania dotyczące stakingu czy specjalistyczna wiedza techniczna. Pozwala to osobom na staking mniejszych kwot i natychmiastowe otrzymanie płynnych tokenów reprezentujących ich udział, co utrzymuje płynność inwestycji.

Jak Działa Liquid Staking?

Przyjrzyjmy się ramom operacyjnym liquid staking na przykładzie Lido, wiodącego rozwiązania w zakresie liquid staking:

Staking w Lido

Użytkownicy wpłacają swoje aktywa blockchainowe do inteligentnej umowy Lido. W zamian otrzymują zastawione tokeny (np. stETH dla Ethereum), które reprezentują ich zastawione aktywa.

Zarządzanie Aktywami

Wpłacone aktywa są zbierane i zarządzane przez Lido, które dystrybuuje je między różnych walidatorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i decentralizacji.

Wykorzystanie Zastawionych Tokenów

Otrzymane zastawione tokeny można używać tak jak zwykłe kryptowaluty w różnych aplikacjach DeFi, takich jak platformy pożyczkowe czy baseny płynności, co pozwala użytkownikom na uzyskanie dodatkowych dochodów.

Nagrody i Wycofanie Stawki

Nagrody z stakingu są dystrybuowane proporcjonalnie do posiadaczy zastawionych tokenów, a użytkownicy mogą zdecydować się na wycofanie swoich pierwotnych aktywów, zwracając zastawione tokeny, zgodnie z warunkami platformy.

Zastosowania i Korzyści z Liquid Staking

Liquid staking znacząco zwiększa elastyczność i efektywność zarządzania aktywami blockchain, pozwalając stakerom na:

  • Udział w wielu projektach DeFi: Użytkownicy mogą wykorzystać swoje zastawione tokeny do uczestnictwa w różnych działaniach generujących dochód jednocześnie.
  • Zmniejszenie kosztów alternatywnych: Dzięki zapewnieniu płynności, stakerzy nie tracą potencjalnych możliwości rynkowych, gdy ich kapitał jest zablokowany.
  • Zwiększenie uczestnictwa na rynku: Niższe bariery wejścia pozwalają większej liczbie użytkowników na udział w stakingu, zwiększając bezpieczeństwo sieci i konsensus.

Potencjalne Ryzyka i Rozważania

Chociaż liquid staking oferuje liczne korzyści, wiąże się również z pewnymi ryzykami:

  • Wrażliwość na Błędy w Inteligentnych Umowach: Zależność od inteligentnych umów może narażać użytkowników na ryzyko, jeśli podstawowy kod zawiera luki.
  • Niepewność Regulacyjna: Ewoluujący krajobraz regulacyjny może wpłynąć na działalność platform liquid staking.
  • Wahania Rynkowe: Tokeny pochodne są podatne na fluktuacje rynkowe, które mogą wpłynąć na ich wartość względem oryginalnych zastawionych aktywów.

Przyszłość Liquid Staking

W miarę ewolucji technologii blockchain, liquid staking ma szansę stać się kluczowym składnikiem ekosystemu DeFi, zapewniając elastyczny i efektywny mechanizm zarządzania aktywami. Jego adopcja ma tendencję do wzrostu, napędzana ciągłym poszukiwaniem optymalnego balansu między płynnością aktywów a uczestnictwem w zarządzaniu siecią.

Podsumowując, liquid staking stanowi znaczący postęp w sposobie obsługi aktywów cyfrowych w przestrzeni blockchain, obiecując większą płynność i nowe możliwości zarobkowania w gospodarce krypto. Jak przy każdej inwestycji, uczestnicy powinni rozważyć potencjalne ryzyka w stosunku do korzyści i dokonać należytej staranności przed zaangażowaniem się w liquid staking.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *