• Wed. Jul 24th, 2024

Japońskie Ministerstwo Finansów przedstawia inicjatywę Web3 dla lokalnych VC

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Feb 20, 2024
Japońskie Ministerstwo Finansów przedstawia inicjatywę Web3 dla lokalnych VC

Wspieranie adopcji Web3

Japonia aktywnie zachęca do rozwoju startupów Web3, podejmując świadome działania na rzecz zwiększenia krajowych inwestycji. Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) Japonii niedawno zatwierdziło kluczowy środek mający na celu wspieranie osiągnięcia tego celu.

Prawo to znacząco zmienia cztery podstawowe akty prawne, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Umowach Spółek Inwestycyjnych z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Modyfikacje te mają na celu ułatwienie krajowych inwestycji, pozwalając podmiotom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (LP) na nabywanie i posiadanie aktywów kryptowalutowych.

Ograniczeni partnerzy mogą teraz inwestować w kryptowaluty i trzymać je w swoich portfelach. Zaktualizowany tekst ustawy odzwierciedla zaangażowanie Ministerstwa na rzecz wspierania innowacji i tworzenia nowych przedsiębiorstw.

W szczególności, nowelizacja ma na celu poszerzenie zakresu aktywów, które inwestycyjne LP mogą nabywać i posiadać, o aktywa kryptowalutowe. Takie postępowe podejście jest zgodne z globalnym ruchem w kierunku przyjęcia obietnic technologii blockchain i zdecentralizowanych. Przyjmując te kroki, Japonia ma nadzieję ustawić się na czele rozwijającego się krajobrazu cyfrowych aktywów.

Najnowsza nowelizacja

Co więcej, ta zmiana pozwala LP na aktywne uczestnictwo w finansowaniu przedsiębiorstw zajmujących się walutą cyfrową, zachowując proporcjonalny udział w wynikających zyskach. W rezultacie, lokalna społeczność Web3 prognozuje wzrost liczby firm kryptowalutowych i blockchain w Japonii.

Ta strategiczna decyzja jest zgodna z celem Japonii promowania innowacji i lokalnych inwestycji. Ponadto, oczekuje się, że ustawodawstwo będzie miało znaczący wpływ na sektor kryptowalut, przyczyniając się do technicznej i ekonomicznej dywersyfikacji kraju.

Ponadto, poprawki w parze z Ustawą o Umowach Spółek Inwestycyjnych z Ograniczoną Odpowiedzialnością świadczą o zaangażowaniu Japonii w tworzenie środowiska sprzyjającego postępowi technologicznemu i wzrostowi gospodarczemu. Poprawki te będą miały wpływ na Ustawę o Centrum Informacji i Szkolenia Własności Przemysłowej, Ustawę o Nowej Energetyce i Rozwoju Technologii Przemysłowych oraz Ustawę o Wzmocnieniu Konkurencyjności Przemysłowej,

Te zmiany legislacyjne zachęcają do dalszych inwestycji w szybko rosnącą sferę kryptowalut i stanowią kamienie węgielne szerszego celu Japonii, jakim jest zachęcanie do innowacji we wszystkich sektorach.

Usunięcie zakazu dla kapitałów podwyższonego ryzyka

Przed tymi poprawkami, firmom venture capital było zabronione inwestowanie w kryptowaluty. Ograniczenie to skłoniło japońskie firmy Web3 do aktywnego poszukiwania finansowania od międzynarodowych inwestorów.

Wypowiadając się na ten temat, Masaaki Taira, członek Izby Reprezentantów, zauważył, że ruch ten jest kluczowy dla japońskiego przemysłu blockchain i krypto. Dodał, że Rada Ministrów zdecydowała się poprawić spółki inwestycyjne z ograniczoną odpowiedzialnością (LPS) przez włączenie aktywów krypto do listy autoryzowanych posiadłości.

Jedną z dodatkowych korzyści tego przełomowego osiągnięcia jest to, że pozwoli to firmom venture capital na uczestnictwo w kryptowalutach i promowanie bardziej samowystarczalnego ekosystemu dla przedsiębiorstw Web3. Decyzja jest zgodna z globalnym trendem włączania aktywów cyfrowych do tradycyjnych portfeli inwestycyjnych.

Jednocześnie, Japonia pracuje nad rozwiązaniem kwestii prawnych związanych z potencjalnym wprowadzeniem cyfrowego jena wiosną 2024 roku. Według raportu z stycznia 2024 roku, ani Bank Japonii (BoJ), ani rząd nie ogłosili formalnie wdrożenia cyfrowego jena. Tymczasem, decyzja o jego adopcji byłaby przedmiotem kompleksowej dyskusji krajowej zaplanowanej na 2026 rok.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *