• Wed. Jul 24th, 2024

DFINITY FOUNDATION ROZWIJA PROGRAM PRZYSPIESZAJĄCY OLYMPUS, BY PROMOWAĆ ADOPCJĘ WEB3

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Apr 12, 2024
DFINITY FOUNDATION ROZWIJA PROGRAM PRZYSPIESZAJĄCY OLYMPUS, BY PROMOWAĆ ADOPCJĘ WEB3

Fundacja DFINITY, organizacja non-profit z siedzibą w Szwajcarii, ujawniła plany uruchomienia programu przyspieszającego Olympus, który ma na celu promowanie głównego przyjęcia technologii Web3. W ogłoszeniu, zespół DFINITY we współpracy z ICP Asia Alliance, planuje zainwestować prawie 15 milionów dolarów na wsparcie programu przyspieszającego w realizacji zamierzonych planów.

Inwestycja zostanie wykorzystana do wspierania wzrostu Web3 i AI w regionie azjatyckim. Fundacja planuje wprowadzić program Olympus w Afryce, UE, Ameryce oraz niektórych częściach regionu MENA w przyszłości.

Znaczenie Programu Przyspieszającego Olympus

Na wstępnym etapie rozwoju programu Olympus, zespół DFINITY współpracował z Web3 Labs, mając na celu pielęgnowanie zrównoważonych projektów w Web3. Partnerstwo z Web3 Labs pozwala DFINITY oferować programy mentoringowe uczestnikom Olympus. Obecnie Web3 Labs współpracuje z licznymi firmami VC, w tym Fenbushi Capital, Softbank Vision Fund i NewTribe Capital.

Fundacja stwierdziła, że nowo uruchomiony projekt przyspieszenia pozwoli zainteresowanym stronom tworzyć i rozwijać swój program. Zespół stojący za projektem Olympus planuje uruchomić program jako zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO) przed końcem tego roku.

Oznacza to, że po uruchomieniu projektu Olympus, zespół DFINITY będzie kontynuował doskonalenie programu przyspieszającego, aby promować użycie Web3 w różnych branżach.

W ogłoszeniu fundacja planuje zainwestować 15 milionów dolarów na dalszy rozwój Projektu Olympus. Inwestycja wielomilionowa pokryje koszty utrzymania działania projektu Olympus.

DFINITY Dąży do Wzmocnienia Użycia Web3

Ponadto, 15 milionów dolarów zostanie przeznaczone na finansowanie pierwszych grup zapisanych do programu przyspieszającego. Zyskując popularność jako znaczący wkład w Blockchain Internet Computer, zespół DFINITY planuje wspierać projekty budowane na ICP.

Zgodnie z ogłoszeniem, Internet Computer to zdecentralizowany protokół obliczeniowy, który opiera się na mocy blockchain do tworzenia oprogramowania w Internecie. DFINITY dąży do wspierania demokratyzacji infrastruktury internetowej, która promuje otwarty i równy sektor cyfrowy.

Ponadto, fundacja zachęca projekty wspierające rozwój Bitcoin i Ethereum multichain do aplikowania do programu przyspieszającego. Podczas uruchomienia programu Olympus, zespół DFINITY zobowiązał się do oferowania wsparcia finansowego grupom przyspieszającym.

Ogłoszenie to ilustruje, że Olympus został zaprojektowany jako zintegrowana platforma oferująca szeroki zakres usług. Zespół stojący za Projektem Olympus potwierdził, że program przyspieszający będzie oferować dotacje, crowdfunding i inwestycje VC na łańcuchu DFINITY.

Dodatkowo, kwalifikujący się kandydaci do programu Olympus będą mieli dostęp do finansowania poprzez wydarzenie generowania natywnego tokenu (TGE).

Znaczenie Programu Przyspieszającego

Oświadczenie założyciela Fundacji DFINITY, Dominica Williamsa, potwierdziło, że nowo uruchomiony program Olympus ma na celu promowanie decentralizacji, innowacji i przedsiębiorczości.

Uważa, że program przyspieszający ma na celu promowanie wzrostu internetowego komputera. Williams przewiduje, że program Olympus zachęci więcej osób do budowania swoich projektów na komputerach internetowych.

Williams opisał projekt Olympus jako platformę skoncentrowaną na Web3, która spełnia potrzeby różnorodnych użytkowników. Projektuje, że projekt Olympus zjednoczy najlepsze talenty, inwestorów, projekty i mentorów, tworząc wiarygodny i bezstronny rynek.

Williams potwierdził, że program Olympus będzie oferować równe szanse i łatwy dostęp do zrównoważonych projektów. W porównaniu z tradycyjnym programem przyspieszającym, Williams przyznał, że projekt Olympus był bez pozwolenia i zrównoważony, i nie będzie polegał na dotacjach.

Williams stwierdził, że jest zadowolony, mogąc być częścią Olympus jako mentor, który ma obowiązek dzielić się wiedzą z przyszłymi twórcami branży. Zauważył charakterystyczne cechy programu przyspieszającego Olympus, w tym Otwarty Model Stawki, który pozwala uczestnikom na interakcję z mniejszymi wymaganiami.

W porównaniu do zwykłego programu przyspieszającego, uczestnicy Olympus nie są zobowiązani do uzyskania pozwolenia na interakcję. Projekt Olympus wykorzystuje infrastruktury wielołańcuchowe, umożliwiając uczestnikom dostęp do kapitału z crowdfundingu i innych programów.

Williams zachęcił założycieli i deweloperów zainteresowanych programem Olympus do zgłaszania swoich projektów do fundacji.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *