• Wed. Jul 24th, 2024

Amerykańscy Senatorowie Wprowadzają Ustawę Regulującą Stablecoiny w USA

Mariusz Krol

ByMariusz Krol

Apr 19, 2024

Ustawa Lummis-Gillibrand dotycząca płatności stablecoin

Amerykańscy senatorowie Cynthia Lummis (Wyoming) oraz Kirsten Gillibrand (Nowy Jork) przedstawili Ustawę Lummis-Gillibrand o Płatnościach Stablecoin, będącą przełomowym, dwupartyjnym wysiłkiem, który ma na celu stworzenie kompleksowego ram legislacyjnych dla płatności stablecoinów w Stanach Zjednoczonych.

Wprowadzenie proponowanej ustawy stanowi znaczący krok w rozwiązaniu problemów regulacyjnych, które pojawiły się w wyniku dynamicznego wzrostu stablecoinów w ekosystemie aktywów cyfrowych. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez senator Gillibrand podkreślono, że pomysł wprowadzenia przepisów regulujących stablecoiny jest obecnie istotny dla utrzymania dominacji dolara amerykańskiego.

Ustawa ta zobowiązuje emitentów do konwertowania swoich aktywów na dolary i nie traktuje ich jako papierów wartościowych. Emitenci muszą również działać jako nie-depozytowe zaufanie i formalnie zarejestrować się w Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej.

Nowe prawo wymaga częstych niezależnych audytów stron trzecich

Zaproponowane prawodawstwo zawiera kluczowe postanowienia, które zobowiązują emitentów stablecoinów do utrzymania pełnych rezerw na wsparcie ich walut cyfrowych, poddania się regularnym niezależnym audytom stron trzecich oraz uzyskania licencji od federalnego regulatora do działania w Stanach Zjednoczonych.

Polecono również surowe przepisy dotyczące procedur Poznaj Swojego Klienta (KYC) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), aby zapobiegać nielegalnej działalności i chronić integralność systemu finansowego.

Te obawy doprowadziły do propozycji surowej kontroli regulacyjnej i nadzoru. Ustawodawcy są zaniepokojeni trwałością i solidnością rynków stablecoinów w trudnych czasach z powodu braku jasności prawnej i kontroli.

Analiza platformy CryptoGlobe wyjaśnia, że dwupartyjne działania senatorów Gillibrand i Lummis świadczą o docenieniu znaczenia rozwiązania przeszkód regulacyjnych związanych ze stablecoinami w celu zachowania stabilności finansowej i zabezpieczenia interesów konsumentów.

Ocena branży kryptowalut wobec proponowanej ustawy

Uczestnicy branży pochwalili proponowaną ustawę jako krok we właściwym kierunku w kierunku zapewnienia użytkownikom i emitentom stablecoinów jasności regulacyjnej i stabilności. Istnieją jednak obawy dotyczące możliwych skutków surowych regulacji dla konkurencji i innowacji na rynku stablecoinów, a także konieczności międzynarodowej współpracy w zakresie regulacji stablecoinów w celu uniknięcia fragmentacji.

Oczekuje się, że decydenci polityczni, uczestnicy rynku i rzecznicy konsumentów będą współpracować, aby opracować ramy regulacyjne, które znajdą równowagę między stabilnością finansową, konkurencyjnością a innowacją.

Senatorowie wyjaśnili potrzebę, aby zarówno instytucje depozytowe, jak i stanowe firmy powiernicze, które emitują stablecoiny, legalnie przejęły opiekę nad danymi płatności stablecoin oraz ich rezerwami. Jeśli ustawa wejdzie w życie, będzie wymagała dokładnego oddzielenia aktywów klientów od aktywów własnych emitenta.

Kolejne projekty ustaw na drodze do legislacji

Inny projekt ustawy to zachowanie podwójnego systemu bankowego, który umożliwia zarządzanie istniejącym już stanowym organem regulacyjnym nad firmą powierniczą nienależącą do depozytów. Pozwoli to również stanowym firmom powierniczym oraz stanowym lub federalnym instytucjom depozytowym na obsługę stablecoinów, równoważąc metodę regulacyjną uznającą znaczenie zarówno przepisów federalnych, jak i stanowych.

Senatorowie USA zaznaczyli, że uchwalenie skutecznego przewodnika regulacyjnego dla stablecoinów jest ważne dla zarządzania siłą dolara amerykańskiego, promowania godziwej innowacji, zwalczania prania pieniędzy i powiązanych przestępstw oraz ochrony konsumentów.

Kolejny projekt ustawy do rozpatrzenia to „dwupartyjna ustawa Lummis-Gillibrand o płatnościach stablecoin”, która chroni model bankowości podwójnej i zapewnia stanowym oraz federalnym agencjom ich wymagane role w zakresie egzekwowania i nadawania licencji.

Akt ten, który został wprowadzony 17 kwietnia, stanowi odpowiedź ustawodawców na rosnące obawy dotyczące potencjalnych ryzyk systemowych i luk regulacyjnych związanych ze stablecoinami — cyfrowymi walutami, które są powiązane z tradycyjnymi walutami fiducjarnymi, takimi jak dolar amerykański.

Ustawa chroni również działalność każdego konsumenta poprzez wprowadzenie rezerw jeden do jednego, ograniczenie działalności stablecoinów algorytmicznych oraz wymaganie od emitentów przestrzegania przepisów dotyczących zwalczania prania pieniędzy w Stanach Zjednoczonych.

Mariusz Krol

Mariusz Krol

Mariusz Król to ceniony pisarz w dziedzinie kryptowalut, znany z przystępnych analiz i artykułów. Swoją wiedzą dzieli się zarówno w tekstach, jak i podczas konferencji branżowych, pomagając czytelnikom zrozumieć świat cyfrowych walut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *